แกลลอรี่

ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ 24 มีนาคมผลิตภัณฑ์ป๊อปคอร์นที่ผลิตโดย Hebei Xianxian Agricultural Co Ltd ได้ถูกส่งออกไปยังญี่ปุ่นจำนวนมากเป็นครั้งแรก เป็นที่เข้าใจกันว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ป๊อปคอร์นไปยังญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จไม่เพียง แต่เพิ่มอิทธิพลของแบรนด์ยังคงเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนต่อไปยังส่งเสริม "ผู้ประกอบการรายที่สอง" ของป๊อปคอร์นให้ช่องทางรายได้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ช่วยฟื้นฟูชนบท

factory03
factory05
factory01
factory04
factory02
gallery
gallery
gallery